Stavba č. 0012 "Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy- Nedvězí"Cílem byla celková revitalizační úprava významného vodního toku Rokytka v intravilánu MČ Praha Nedvězí v délce 560 m, výstavba mostu

Termín realizace: 03/2016-12/2016

1.JPG průběh.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 6.JPG 5.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG  final 0.JPG final 1.JPG final 2.JPG