Certifikáty

  
9001.JPG 
     14001.JPG
 

 Politika systému integrovaného managementu

Akciová společnost NOWASTAV a.s. od roku 2005 uplatňuje systém řízení kvality a minimalizace vlivů své činnosti na životní prostředí. Vedení společnosti si uvědomuje vlivy své činnosti na okolní prostředí.

Spokojenost zákazníků a pracovníků, dodavatelů, ale i veřejnosti je základním předpokladem dlouhodobé stability společnosti. Aby byla společnost schopna vždy splnit jejich očekávání, přijímá její vedení tyto zásady:

 1. Plánovat kvalitu provedení, šetrný přístup k životnímu prostředí a ochranu zdraví pracovníků v rámci BOZP během přípravy jednotlivých zakázek na základě správných informací z komunikace se zákazníkem a platných předpisů.
 2. Optimálním řízením a pravidelnou kontrolou realizačních procesů zajistit kvalitní provedení všech zakázek podle očekávání zákazníka a platných předpisů za současné minimalizace vlivu na životní prostředí a eliminace rizik na pracovníky z hlediska zajištění ochrany jejich zdraví.
 3. Stále zlepšovat vnitřní i vnější komunikaci, zvyšovat vědomí odpovědnosti, odbornou kvalifikaci a motivaci pracovníků k dosažení vytčených cílů společnosti.
 4. Zajišťovat kontrolu kvality nakupovaných materiálů a služeb pro dosažení plánované kvality jednotlivých zakázek. Zároveň vyžadovat od našich dodavatelů záruky minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a dodržování pravidel BOZP dle právních předpisů při výrobě nebo realizaci.
 5. Svědomitou údržbou a cíleným obnovováním a doplňováním výrobních prostředků a zařízení podporovat kvalitu, minimalizaci dopadů jejich provozu na životní prostředí a hospodárnost realizace zakázek.

Vedení společnosti se k podpoře politiky integrovaného managementu zavazuje:

 • ročně nebo podle potřeby přezkoumávat politiku integrovaného managementu a vyvést z ní hodnotitelné cíle integrovaného managementu.
 • vytvářet podmínky ke splnění cílů IM všem pracovníkům společnosti,
 • provádět opatření podporující splnění cílů IM a sledování jejich plnění,
 • plánovat a zajišťovat zdroje potřebné pro splnění cílů IM,
 • neustále zvyšovat efektivnost systému integrovaného managementu.

Od pracovníků společnosti vedení očekává:

 • disciplinovaný a důsledný přístup ke všem činnostem souvisejícím se zakázkami a se zajišťováním plnění požadavků SIM podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN 14001:2016
 • povědomí odpovědnosti za kvalitu a vlivy vlastní práce na životní prostředí - kontrolou výsledků před jejich postoupením zákazníkovi nebo spolupracovníkům,
 • aktivní účast na zlepšování činností společnosti.

Dne: 20. listopadu 2009 
Aktualizováno 25.08.2019