25let Nowastav

Reference

 

Úpravy vodních toků :

   

Hrazení bystřin

Revitalizace toků

Velenický potok, ř.km 0,000-1,500
Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Ohře
Celkové náklady díla 3.534.300,26 Kč bez DPH

Revitalizace Svitávky, Velenice, ř.km 7,750-9,300
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 3.199.203,69 Kč bez DPH

   

Protipovodňová opatření Hrachovka
Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Vltavy
Celkové náklady díla 3.961.325,00 Kč bez DPH

Revitalizace toku Svitávky, Božíkov, ř.km 1,600-2,400
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 5.280.461,18 Kč bez DPH

 

Bouřlivý potok, ř.km 17,740-17,840, Mikulov – rekonstrukce koryta
Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Ohře
Celkové náklady díla 1.205.893,70 Kč bez DPH 

 Revitalizace Hradiště IIB
Zemědělská vodohospodářská správa
Celkové náklady díla 2.199.185,00 Kč bez DPH

 
   
 Hydrotechnické objekty :
   
Opevnění břehů  Jezy

VD Myslivnyodpadní koryto bezpečnostního přelivu-oprava opevnění
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 2.336.205,22 Kč bez DPH

 

Jizera, jez Malá Skála, obnova přelivné plochy
Povodí Labe, s.p.
Celkové náklady díla 10.524.294,59 Kč bez DPH

 

OPŠ Bystrárekonstrukce koryta pod hasičárnou v Novém Oldříchově (16,000-16,950)
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 14.881.461,46 Kč bez DPH

 

Jez Tuhnice, Ohře, ř.km 178,32 – rekonstrukce
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 12.870.693,72 Kč bez DPH

 

Oprava povodňové škody Zákolanského potoka v ř.km 20,20-20,28 (k.ú.Běloky)
Obec Běloky
Celkové náklady díla 1.172.470,45 Kč bez DPH

 

Jez Kacéřovký mlýn - dostavba
MVE Kacéřovský mlýn, s.r.o.
Celkové náklady dostavby díla 2.600.000,00 Kč bez DPH

 
Rybí přechody   Rybníky 

MVE Vrchlabí – ř.km 1074,945 (Labe) SO04 Rybí přechod
Erika s.r.o.
Celkové náklady objektu 3.023.403,45 Kč bez DPH

 

Velký rybník ve Slušticích
Sdružení Mahová Wopršálek
Celkové náklady díla 6.644.233,00 Kč bez DPH

 

Jez Tuhnice, Ohře ř.km 178,32rekonstrukce SO02 Levobřežní propust
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady objektu 1.612.066,49 Kč bez DPH

 

Oprava rybníka Velký Pálenec v k.ú. Vrbno
Dvůr Lnáře, spl. s r.o.
Celkové náklady díla 4.843.881,00 Kč bez DPH

 

VT Rolava – revitalizace stupně v Nové Roli
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 1.816.191.31 Kč bez DPH

 

Revitalizace vodní plochy Černá voda
Lesy České republiky – Krajské ředitelství Karlovy Vary
Celkové náklady díla 2.393.897,00 Kč bez DPH

 
   
Kanalizace a ČOV : 
   

ČOV Chyňava – rekonstrukce
HST Hydrosystémy s.r.o.
Celkové náklady stavební části díla 4.291.509,26 Kč bez DPH

 

Duchcov Husova – rekonstrukce kanalizace
Obec Duchcov
Celkové náklady díla 3.805.329,71 Kč bez DPH

 

Statenický mlýn centrum IISO020 Retenční nádrž
Metrostav a.s. divize 3
Celkové náklady objektu 2.628.335,83 Kč bez DPH

 
   

 

Menu

NOWASTAV a.s.
fakturační adresa
Malešická 49
130 00 Praha 3

 


e-mail: info@nowastav.cz
web: www.nowastav.cz

Do našeho přátelského týmu hledáme novou krev. Nabízíme získání zkušeností bez nutnosti předešlé praxe. Volné pozice: stavbyvedoucí, strojník. Zájemci o pozice, posílejte svůj životopis na email: info@nowastav.cz