Reference

Úpravy vodních toků:

Hrazení bystřin

Velenický potok, ř.km 0,000-1,500
Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Ohře
Celkové náklady díla 3.534.300,26 Kč bez DPH

Protipovodňová opatření Hrachovka
Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Vltavy
Celkové náklady díla 3.961.325,00 Kč bez DPH

Bouřlivý potok, ř.km 17,740-17,840, Mikulov
– rekonstrukce
koryta
Lesy České republiky, s.p. - Správa toků oblast povodí Ohře
Celkové náklady díla 1.205.893,70 Kč bez DPH

Revitalizace toků

Revitalizace Svitávky, Velenice, ř.km 7,750-9,300
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 3.199.203,69 Kč bez DPH

Revitalizace toku Svitávky, Božíkov, ř.km 1,600-2,400
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 5.280.461,18 Kč bez DPH

Revitalizace Hradiště IIB
Zemědělská vodohospodářská správa
Celkové náklady díla 2.199.185,00 Kč bez DPH

Hydrotechnické objekty:

Opevnění břehů

VD Myslivnyodpadní koryto bezpečnostního
přelivu-oprava opevnění

Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 2.336.205,22 Kč bez DPH

OPŠ Bystrárekonstrukce koryta pod hasičárnou
v Novém Oldříchově (16,000-16,950)

Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 14.881.461,46 Kč bez DPH

Oprava povodňové škody Zákolanského potoka v ř.km
20,20-20,28
(k.ú.Běloky)
Obec Běloky
Celkové náklady díla 1.172.470,45 Kč bez DPH

Jezy

Jizera, jez Malá Skála, obnova přelivné plochy
Povodí Labe, s.p.
Celkové náklady díla 10.524.294,59 Kč bez DPH 

Jez Tuhnice, Ohře, ř.km 178,32 – rekonstrukce
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 12.870.693,72 Kč bez DPH

Jez Kacéřovký mlýn - dostavba
MVE Kacéřovský mlýn, s.r.o.
Celkové náklady dostavby díla 2.600.000,00 Kč bez DPH

Rybí přechody

MVE Vrchlabí – ř.km 1074,945 (Labe) SO04 Rybí přechod
Erika s.r.o.
Celkové náklady objektu 3.023.403,45 Kč bez DPH

Jez Tuhnice, Ohře ř.km 178,32rekonstrukce SO02
Levobřežní propust
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady objektu 1.612.066,49 Kč bez DPH

Rybí přechod Hřensko, ř.km 0,030-1,130
Povodí Ohře, s.p.
Celkové náklady díla 5 789 949,09 Kč bez DPH

Rybníky

Velký rybník ve Slušticích
Sdružení Mahová Wopršálek
Celkové náklady díla 6.644.233,00 Kč bez DPH

Holanský rybník, městys Holany- Oprava sdruženého objektu a hráze
Česká republika- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Celkové náklady díla 14 575 861,42 Kč bez DPH

Revitalizace vodní plochy Černá voda
Lesy České republiky – Krajské ředitelství Karlovy Vary
Celkové náklady díla 2.393.897,00 Kč bez DPH

Kanalizace a ČOV:

ČOV Chyňava – rekonstrukce
HST Hydrosystémy s.r.o.
Celkové náklady stavební části díla 4.291.509,26 Kč bez DPH

Statenický mlýn centrum IISO020 Retenční nádrž
Metrostav a.s. divize 3
Celkové náklady objektu 2.628.335,83 Kč bez DPH

Duchcov Husova – rekonstrukce kanalizace
Obec Duchcov
Celkové náklady díla 3.805.329,71 Kč bez DPH