Jak postupují práce v Prostřední LhotěV roce 2017 jsme vyhráli zakázku Výstavba rybníka ,, Na Korouhvích" v k.ú. Prostřední Lhota. Zadavatelem je Česká republika- Státní pozemkový úřad. Záměrem je stavba rybníka v rámci revitalizace potoka Radíč. Práce probíhají od března 2018 a budou trvat do července 2018. Posuďte sami, jak nám to jde. Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Střelka

20180131082016.JPG 20180510182208.JPG 

20180504073409.JPG 20180516194829.JPG