Labe, Hostinné, oprava koryta pod vakovým jezem, ř.km 1056,554-1056,704Jednalo se o opravu pravobřežní zdi v celkové délce 110 m. Byla provedena oprava opevnění včetně opravy základů, doplněny vypadané kusy opevnění a znovu vyskládány a vyspárovány opěrné zdi. Na levém břehu bylo provedeno očištění a přespárování kolmé nábřežní zdi přímo za jezem v délce cca 11 m, oprava nábřežní zdi v délce cca 8 m.

Termín realizace: 06/2017-10/2017

 

Hostinné (2).jpg Hostinné (4).jpg Hostinné (5).jpg Hostinné (6).jpg