Rekonstrukce LB zdiva Mandavy v ulici Rybářská VarnsdorfStávající opevnění bylo vybouráno, v trase a výšce původního opevnění bylo provedeno nové železobetonové zdivo s kamenným obkladem z lomového kamene, rub zdiva byl odvodněn příčnou drenáží, výkopová rýha v korytě toku byla opatřena lomovým kamenem. V blízkosti nemovitostí bylo provedeno záporové pažení z HEB profilů.

Termín realizace: 05/2017-10/2017

Rybarska III..JPG Rybarska IV..JPG Rybarska I..JPG Rybarska II.JPG