Oprava nábřežních zdí pod ŠP BoleticePředmětem zakázky byla úprava vývaru pod stávajícím kamenným korytem přehrážky. Jednalo se o železobetonovou konstrukci zahloubeného typového vývaru s rozražeči, která byla na pohledových plochách opatřena kamenným obkladem. Vývar byl napojen na stávající zachovalé opevnění koryta převodní parabolickou plochou, navázání konstrukce vývaru na stávající balvanité koryto bylo zřízeno z velkých balvanů.

Termín realizace: 09/2016-06/2017

Boletice II.JPG Boletice III..JPG Boletice IV..JPG  Boletice V..JPG Boletice.JPG