Suchý poldr- Olešná u RadnicPředmětem zakázky je realizace suchého poldru vč. úprav propustků a otevřeného příkopu v k.ú. Olešná u Radnic v okrese Rokycany. Jedná se o novostavbu. Stavba bude sloužit jako protipovodňové a protierozní opatření. Poldr bude zajišťovat zachycení splavené ornice a sníží zanášení toku Olešenského potoka.

IMG_1791.JPG  IMG_1748.JPG IMG_1793.JPG IMG_1797.JPG