LysolajeJednalo se o revitalizaci sedimentační nádrže a požární nádrže, vybudování nové kanalizace pro napouštění nádrže čistou vodou a vybudování přístupových cest.

Zadavatel: Městská část Praha - Lysolaje

Lysolajský potok.jpg