25let Nowastav

O společnosti

Naše společnost usiluje od doby svého vzniku v roce 1990 o revitalizaci krajiny. Je naším cílem poskytovat služby při výstavbě a rekonstrukcích jezů, rybníků, úprav vodních toků, malých vodních elektráren a čistíren odpadní vody.
Nabízíme veškeré druhy konstrukcí a technologických postupů uplatňovaných v našem oboru, od historických po nejmodernější. Korektní jednání se zákazníky, odborný přístup k řešení technických problémů, dobrý kolektiv a dobrá platební morálka k našim dodavatelům zajišťují naší firmě dlouhodobou stabilitu


Opěrná zeďJez TuhniceKacéřovský mlýn IIVelký rybník ve Slušticích

Menu

NOWASTAV a.s.
fakturační adresa
Malešická 49
130 00 Praha 3

sídlo kanceláře:
Doležalova 1056/25
198 00 Praha 14
tel.: + 420 222 969 873
e-mail: info@nowastav.cz
www.nowastav.cz

Napište nám