Jez Loket dolní- rekonstrukce jezuPředmětem byla rekonstrukce stávajícího pevného jezu na řece Ohři ř.km 191,125 ve městě Loket pro firmu Metrostav a.s.

Jednalo se o celkovou rekonstrukci jezu s vybouráním stávající konstrukce, zaštětováním stěnou Larsen a vybudování nového betonového jezu s kamenným obkladem přelivné a předprsní plochy. Tlumení kinetické energie bylo provedeno těžkým kamenným záhozem. Součástí stavby bylo vybudování levobřežního jezového pilíře a štěrkové propusti s děleným stavidlem. V souvislosti s vybudováním nové štěrkové propusti v levé části tělesa jezu a nového betonového dna ve vtoku do přívodního kanálu na elektrárnu byly stávající česlové stěny nahrazeny novou stěnou v lépe vyhovujícím umístění. Na video z průběhu stavby se můžete podívat na stránkách www.youtube.cz

Termín realizace: 03/2019-12/2019

 IMG_20190328_091742.jpg IMG_20190328_091942.jpg IMG_20190411_142946.jpg IMG_20190416_101535.jpg IMG_20190514_092249.jpg IMG_20190521_140430.jpg IMG_20190531_101522.jpg IMG_20190626_155111.jpg IMG_20190702_082940.jpg IMG_20190816_130629.jpg IMG_20190902_102017.jpg IMG_20190902_104149.jpg IMG_20190903_123006.jpg IMG_20190905_081304.jpg IMG_20190910_135423.jpg

  IMG_20190919_104314.jpg IMG_20190926_102353.jpg IMG_20190927_094550.jpg IMG_20191105_083741.jpg IMG_20191113_123334.jpg IMG_20191114_121649.jpg IMG_20191120_090233.jpg IMG_20191128_100309.jpg IMG_20191128_103052.jpg IMG_20191128_103102.jpg IMG_20191209_105132.jpg